• Twitter

Vážení návštěvníci,

doba je složitá, virus nám zásadním způsobem zkomplikoval život, věci, které pro nás dříve byly samozřejmostí, jsou nyní nedostupné, a navíc to vše trvá již příliš dlouho.

Nemůžeme za kulturou, do restaurací, ke kadeřníkovi, nemůžeme cestovat, žáci a studenti se musí učit na dálku.

 

A právě i s ohledem na studenty trestněprávních oborů jsem se rozhodla vytvořit tuto malou osobní stránku. V záložce „Pro studenty“ budu postupně zveřejňovat prezentace ze svých přednášek, odkazy na užitečné webové stránky, zajímavé články,  literaturu a další informační zdroje. Pokud to čas dovolí, přibydou i videozáznamy přednášek.

 

Vím, že to nenahradí plnohodnotné přednášky, kdy se můžeme setkávat osobně, ptát se a diskutovat o předmětu našeho společného zájmu. Kriminologie patří k významným nástrojům k podchycení a pochopení příčin a trendů ve vývoji sociálně patologických jevů, a umožňuje tak efektivnější regulaci kriminality.

 

Ráda bych se s Vámi podělila také o zajímavé a důležité informace ze sněmovny, o to, co se připravuje a v jaké fázi projednávání se nachází.

 

Věřím, že tyto stránky pro Vás budou užitečné, a všem přeji hlavně pevné zdraví.

 

                Vaše

 

                                             Helena Válková